HR Advies Online | expert in arbeidsrecht en verzuim | online en offline jouw partner voor personeelszaken

Arbeidsrecht 

Arbeidsrecht is de basis van HR, het gaat over de verhouding tussen werkgever en werknemer. Als je niet zorgvuldig met arbeidsrecht omgaat, kan dat leiden tot ongewenste situaties in je bedrijf.

Arbeidsrecht is niet alleen nodig om je medewerkers te ontslaan. Ook bij onderstaande zaken komt arbeidsrecht om de hoek kijken:

 • de arbeidsovereenkomst en andere contracten
 • de inhoud van de arbeidsovereenkomsten
 • concurrentiebeding
 • de WWZ wetgeving
 • zwangerschap
 • ziekteverzuim en WIA
 • loon, vakantie
 • verlof
 • pensioen
 • ontslag en transitievergoeding
 • arbeidstijden
 • goed werkgever- en werknemerschap
 • medezeggenschap
 • staking
 • Arbowetgeving
 • reorganisatie
 • wijziging arbeidsvoorwaarden

Ik kan al je vragen over deze onderwerpen beantwoorden. Over de Wet Werk & Zekerheid (WWZ), ontslag en reorganisatie vertel ik je hier alvast wat meer.

De Wet Werk & Zekerheid (WWZ)

Zijn jouw arbeidsovereenkomsten al aangepast aan de WWZ? De WWZ beschrijft wijzigingen in de flexwet, het ontslagrecht en de ww. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • heb je de juiste proeftijd opgenomen?
 • weet je hoe de nieuwe ketenregeling werkt bij tijdelijke contracten?
 • weet je hoe je met een concurrentiebeding moet omgaan?
 • houd je rekening met de aanzegtermijn?
 • weet je dat de WW-uitkering wordt afgebouwd naar maximaal 2 jaar in 2019?

Ontslag

Een medewerker ontslaan is meestal een lastige situatie. Vergeet in ieder geval de volgende zaken niet:

 • je moet voor dossieropbouw zorgen om je medewerker te kunnen ontslaan
 • zonder dossieropbouw kan je alleen met wederzijds goedvinden uit elkaar
 • ontslag op staande voet, volg de juiste aanpak!
 • geldt er een opzegtermijn of een opzegverbod?
 • er zijn verschillende ontslaggronden met elk hun eigen route die je moet volgen voor ontslag.
 • eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming, door ontslag, via een ontslagvergunning van het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter?

Reorganisatie

Als het niet zo goed gaat met je bedrijf, moet je misschien wel reorganiseren. Een klus die veel werk met zich meebrengt, veel onrust geeft in je bedrijf en waar je zorgvuldig mee moet omgaan.

 • hoe werkt een reorganisatie?
 • wie moet ik allemaal inlichten voordat ik de reorganisatie ga doen?
 • hoe bepaal ik wie er ontslagen wordt?
 • moet ik een transitievergoeding betalen?
 • mag ik zelf bepalen wie er blijft?
 • moet ik een sociaal plan hebben?
 • heb ik het UWV nodig of de Kantonrechter?

Schrijf je in voor mijn blogs over HR en ontvang regelmatig artikelen vol tips over arbeidsrecht en ziekteverzuim.

Start typing and press Enter to search