Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april 2020

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april 2020

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers gebruik maken van de regeling compensatie transitievergoeding. Deze regeling geldt voor de transitievergoeding die betaald is als de medewerker na 2 jaar ziekte uit dienst is gegaan. Dit heet ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid. Er zijn nog veel slapende dienstverbanden in Nederland, omdat veel werkgevers de transitievergoeding niet willen of kunnen betalen. De werknemer blijft dan in dienst, maar ontvangt geen salaris meer van de werkgever. Door de compensatie zou de situatie met de slapende dienstverbanden sterk kunnen verbeteren.

1 juli 2015

De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

In mijn bericht van 2017 klik hier voor meer informatie, beschrijf ik nog dat het ondanks alle goede voornemens in de plannen van het kabinet Rutte, het toch niet gelukt is om de compensatieregeling samen te stellen. Nu dus wel!

UWV

Het UWV is de uitvoerende instantie voor de compensatieregeling. Voor de aanvraag zijn een aantal zaken noodzakelijk:

Bij de beoordeling van de aanvraag moet het UWV een aantal zaken kunnen vaststellen:

 • er is sprake van een arbeidsovereenkomst
 • de duur van de arbeidsovereenkomst
 • de werknemer ziek uit dienst is gegaan
 • er is een transitievergoeding betaald
 • hoe is de transitievergoeding berekend
 • kosten loondoorbetaling tijdens de ziekteperiode

Documenten die je alvast kunt verzamelen en bewaren:

 • De ontslagvergunning
 • De beëindigingsovereenkomst
 • Documenten dat de werknemer ziek was, ook bij einde van de arbeidsovereenkomst
 • Gegevens die gebruikt zijn om de transitievergoeding te berekenen.
 • Bewijs dat de totale transitievergoeding betaald is.

Als je recht hebt op compensatie, zorg dan dat je goed voorbereid bent. De aanvraag in 2020 is voor een korte periode mogelijk. Informatie daarover volgt op een later tijdstip.

Heb je vragen over ziekteverzuim  of andere onderwerpen die met personeelszaken te maken hebben, neem gerust contact met me op. 

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Feestdagen en vrije dagen

Feestdagen en vrije dagen

Ben jij vrij met Pasen?

Werk jij met Pasen of ben je vrij? Tijdens de feestdagen bestaat geen wettelijk recht op een vrije dag. Een aantal dagen is door de overheid erkend als feestdag, maar dat betekent nog niet dat je dan automatisch een vrije dag hebt.

Of je recht hebt op een vrije dag, vind je in de cao, als jouw bedrijf daaronder valt. Of in een personeelsregeling. Het bedrijf waar jij werkt kan namelijk helemaal gericht zijn op werken in het weekend of met feestdagen en dan is op die dagen meestal geen vrije dag voor het personeel mogelijk.

Lees in het artikel van Rendement hoe het zit met feestdagen en vrij zijn op die dag.

Klik op de link: Doorwerken in het paasweekend

Het Museum Catarijne Convent heeft een leuk verhaal geschreven over Pasen en gewoontes die daarbij horen. Je leest het op hun website en via deze link: Eindelijk lente!

Heb je vragen over vrije dagen, vakantie, ziekteverzuim en vakantie of andere onderwerpen die met personeelszaken te maken hebben, neem gerust contact met me op. 

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Trouwe medewerkers? Zorg voor de juiste re-integratie als ze ziek zijn!

Trouwe medewerkers? Zorg voor de juiste re-integratie als ze ziek zijn!

Trouwe medewerkers

Heb jij trouwe medewerkers, die al vele jaren bij je bedrijf werken? Eigenlijk al toen het bedrijf nog van je vader of moeder was? Misschien ben je wel opgegroeid met ze en kennen jullie elkaar ook van school of sporten. Dat schept een bijzondere band met je medewerkers.

Ziek

En dan wordt één van deze medewerkers ziek. En helaas langdurig ziek. Het is heel belangrijk dat je dan de re-integratieverplichtingen van het UWV goed blijft opvolgen. Knijp niet af en toe een oogje dicht als hij zich niet aan de afspraken houdt. Door bijvoorbeeld niet naar de Bedrijfsarts te gaan of door geen passend werk te willen verrichten. De Wet verbetering Poortwachter houdt geen rekening met langdurige relaties met trouwe medewerkers.

Moeilijk

Hoe moeilijk dit ook lijkt, ik adviseer je om de re-integratieverplichtingen goed op te volgen. Zorg voor een duidelijk verzuimbeleid, dat voor iedereen bekend is en hou je aan deze afspraken. En, zorg ook dat je medewerkers zich aan de gemaakte afspraken houden.

Sanctie

Niet of niet juist re-integreren zorgt voor een loonsanctie van het UWV.

LOONSANCTIE betekent: 1 jaar extra loondoorbetaling en je zieke medewerker gaat niet uit dienst. Ook heb je extra kosten voor begeleiding of mogelijk een 2e spoor re-integratie. Een investering die je heel makkelijk kunt besparen door de juiste begeleiding van je zieke medewerkers.

Voorkom onnodige verzuimkosten en verklein je risico’s op langdurig verzuim. Ik help je graag, en vertel je in een persoonlijk gesprek waar ik je mee ga helpen.

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Wetswijzigingen 2018

Wetswijzigingen 2018

Wetswijzigingen

In 2018 veranderen een aantal wetten. Hieronder een opsomming van de belangrijkste op het gebied van arbeid en personeel.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding gaat omhoog naar € 79.000,=.  Verdient je werknemer meer, dan geldt maximaal 1 jaarsalaris. Maar wanneer krijg je nou een transitievergoeding? Daar zijn een aantal voorwaarden voor:

 • je bent 2 jaar of langer in dienst geweest
 • het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten ligt bij je werkgever
 • dit geldt ook als je tijdelijke contract niet verlengd wordt
 • je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken

AOW-leeftijd

Vanaf 1 januari 2018 geldt een AOW-leeftijd van 66 jaar.

De planning voor de komende jaren:

2019: 66 jaar 4 maanden
2020: 66 jaar 8 maanden
2021: 67 jaar
2022: 67 jaar 3 maanden
2023:  67 jaar 3 maanden 

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. Deze wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Afhankelijk van de situatie van de werknemer, kan de werkgever aanspraak maken op een van de regelingen van de Wtl. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Ook bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Voor uitgebreide informatie over deze wet, zie mijn blog WTL.

No-risk polis

Ben je van plan om na 1 januari 2018 een werknemer die 56 jaar of ouder is in dienst te nemen? Dan is er een compensatiemogelijkheid als deze werknemer mocht uitvallen door ziekte. Voorwaarde is dat de werknemer voordat hij in dienst komt , hij meer dan een jaar werkloos is en een WW-uitkering heeft.

Arbowetgeving

De Arbowetgeving is 1 juli 2017 aangepast. Daarin zijn een aantal veranderingen opgenomen, die in 2018 geregeld moeten zijn. Zie mijn eerdere blog voor de complete informatie over de Arbowetgeving.

Rutte III

Ook blik ik hier nog even terug naar de voorstellen uit het Rutte III kabinet. Mogelijk gaan deze voorstellen in 2018 de arbeidsmarkt een betere balans geven. Lees hier nog even de gemaakte plannen in Rutte III.

Privacywetgeving

25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dan van kracht! Binnenkort een uitgebreid overzicht van de verplichtingen die je als bedrijf hebt en die je niet kunt negeren. De AVG voorziet namelijk ook in boetes.

Uiteraard hou ik je op de hoogte, als er ontwikkelingen zijn vanuit het Rutte III voorstel. En binnenkort meer over de AVG.

Heb je vragen over de wetswijzigingen of andere personeelszaken, neem dan gerust contact met mij op via 06 -19636744. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Loonkostenvoordeel (LKV)

Loonkostenvoordeel (LKV)

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

In 2017 konden werkgevers gebruik maken van premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Dat is in 2018 het LKV geworden.

Wie heeft recht op LKV?

Het LKV is verdeeld over verschillende doelgroepen:

 • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
 • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
 • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst

Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. Deze verklaring vraagt de werknemer persoonlijk aan via de website van het UWV.

Wat zijn de bedragen van het LKV?

DOELGROEPEN MAXIMAAL TE ONTVANGEN LKV PER JAAR (KAN MAX 3 JAAR)
Oudere werknemer, 56 jaar en ouder € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per jaar

Hoe aanvragen?

Het LKV hoef je niet aan te vragen. Als je een doelgroepverklaring van je werknemer hebt ontvangen, kun je bij de loonaangifte de indicatie voor premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten. Als je recht hebt op LKV dan ontvang je in 2019 eerst een voorlopige berekening (uiterlijk 14 maart 2019)  en uiterlijk 31 juli 2019 een definitieve berekening. De betaling vindt 6 weken na de definitieve berekening plaats.

Heb je al premiekortingen?

Als je in 2017 al premiekortingen ontving voor oudere werknemer of een arbeidsgehandicapte werknemer, dan is er een overgangsregeling. Mogelijk heb je dan in 2018 ook recht op het LKV. Je ontvangt dan per werknemer het LKV voor de periode dat je nog recht zou hebben op de premiekorting. Er is geen doelgroepverklaring nodig voor werknemers die onder de overgangsregeling vallen.

Premiekortingen voor jeugdige werknemer zijn vervallen per 1 januari 2018. Daar is nu het LIV-jeugd voor in de plaats gekomen. Zie mijn blog over het LIV en de Wet tegemoetkomingen Loondomein.

De overgangsregeling

Volg de onderstaande stappen, om gebruik te maken van de overgangsregeling LKV. Deze stappen moesten deels al in 2017 plaatsvinden, maar tot 1 mei 2018 is het mogelijk om een correctiebericht naar de Belastingdienst te sturen.

 • in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 geef je aan dat je voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast
 • in deze aangifte vul je ook het bedrag van de premiekorting in
 • in de aangiften over 2018 geef je aan dat je het LKV voor een bepaalde werknemer wil aanvragen

Op de website van het UWV vind je uitgebreide informatie over de voordeelregelingen die de overheid biedt. Maar ik kan me voorstellen dat je geen tijd hebt om je daar in te verdiepen. Heb je vragen over de voordeelregelingen of kan ik je ergens mee helpen?

Neem dan contact op met mij via 06-19636744 of mijn website of maak meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën