1 juli 2017 vindt er een wetswijziging plaats en wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Ben jij klaar voor de nieuwe Arbowet?

Wat betekent de Arbowet?

In de Arbeidsomstandighedenwet – of kortweg: de Arbowet – staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. De Arbowet is een zogeheten kaderwet en dat betekent dat er geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. De Arbowet stelt dat werkgever en werknemers samen moeten zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, want de werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar ook de werknemer heeft de verplichting de eigen veiligheid en gezondheid in acht te nemen. Door bijvoorbeeld arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. Bron Arboportaal.

De wijzigingen per 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 zijn een aantal wijzigingen in de Arbowet opgenomen. Door deze veranderingen moeten werkgevers en werknemers meer betrokken zijn bij de arbodienstverlening. Ook wordt de rol van de OR, de preventiemedewerker en de Bedrijfsarts versterkt door de wijzigingen in de Arbowet.

Concreet

In het basis contract met de Arbodienst moet zijn opgenomen:

 1. de Bedrijfsarts moet iedere werkplek in het bedrijf kunnen bezoeken
 2. hoe dat medewerkers een second opinion bij een andere Bedrijfsarts kunnen doen
 3. hoe de Bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren
 4. hoe de preventieadvisering van de Bedrijfsarts is geregeld
 5. hoe het overleg met de preventiemedewerker en de OR is geregeld
 6. hoe de klachtenprocedure eruit ziet
 7. hoe de Bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten

Bedrijven krijgen 1 jaar de tijd om de aanpassingen in het Arbocontract te realiseren. Deadline is 1 juli 2018!

Verder zijn er nog verplichtingen:

 • medewerkers hebben toegang tot het ‘open’ spreekuur bij de Bedrijfsarts, voor een  individueel, persoonlijk consult
 • de OR krijgt instemmingsrecht op de positionering van een preventiemedewerker in het bedrijf
 • de preventiemedewerker adviseert ook de OR en de Bedrijfsarts
 • de Bedrijfsarts krijgt wettelijk de mogelijkheid om te overleggen met de OR
 • de Inspectiedienst SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht
 • de Inspectiedienst mag werkgevers zonder een basiscontact met een Arbodienst een boete geven
 • de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van zieke medewerkers ligt bij de werkgever, de Bedrijfsarts heeft een adviserende rol

Mijn advies is om als eerste aan de slag te gaan met het basiscontract met de Arbodienst. Bestaande contracten blijven na 1 juli nog 1 jaar geldig. Daarna moet het basiscontract zijn aangepast.

Heb je vragen over de nieuwe Arbowetgeving of kan ik je helpen om de wijzigingen voor jouw bedrijf in te richten? Neem dan contact met me op.

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën