Wetswijzigingen 2018

Wetswijzigingen 2018

Wetswijzigingen

In 2018 veranderen een aantal wetten. Hieronder een opsomming van de belangrijkste op het gebied van arbeid en personeel.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding gaat omhoog naar € 79.000,=.  Verdient je werknemer meer, dan geldt maximaal 1 jaarsalaris. Maar wanneer krijg je nou een transitievergoeding? Daar zijn een aantal voorwaarden voor:

 • je bent 2 jaar of langer in dienst geweest
 • het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten ligt bij je werkgever
 • dit geldt ook als je tijdelijke contract niet verlengd wordt
 • je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken

AOW-leeftijd

Vanaf 1 januari 2018 geldt een AOW-leeftijd van 66 jaar.

De planning voor de komende jaren:

2019: 66 jaar 4 maanden
2020: 66 jaar 8 maanden
2021: 67 jaar
2022: 67 jaar 3 maanden
2023:  67 jaar 3 maanden 

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. Deze wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Afhankelijk van de situatie van de werknemer, kan de werkgever aanspraak maken op een van de regelingen van de Wtl. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Ook bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Voor uitgebreide informatie over deze wet, zie mijn blog WTL.

No-risk polis

Ben je van plan om na 1 januari 2018 een werknemer die 56 jaar of ouder is in dienst te nemen? Dan is er een compensatiemogelijkheid als deze werknemer mocht uitvallen door ziekte. Voorwaarde is dat de werknemer voordat hij in dienst komt , hij meer dan een jaar werkloos is en een WW-uitkering heeft.

Arbowetgeving

De Arbowetgeving is 1 juli 2017 aangepast. Daarin zijn een aantal veranderingen opgenomen, die in 2018 geregeld moeten zijn. Zie mijn eerdere blog voor de complete informatie over de Arbowetgeving.

Rutte III

Ook blik ik hier nog even terug naar de voorstellen uit het Rutte III kabinet. Mogelijk gaan deze voorstellen in 2018 de arbeidsmarkt een betere balans geven. Lees hier nog even de gemaakte plannen in Rutte III.

Privacywetgeving

25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dan van kracht! Binnenkort een uitgebreid overzicht van de verplichtingen die je als bedrijf hebt en die je niet kunt negeren. De AVG voorziet namelijk ook in boetes.

Uiteraard hou ik je op de hoogte, als er ontwikkelingen zijn vanuit het Rutte III voorstel. En binnenkort meer over de AVG.

Heb je vragen over de wetswijzigingen of andere personeelszaken, neem dan gerust contact met mij op via 06 -19636744. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Ben jij klaar voor de nieuwe Arbowet?

Ben jij klaar voor de nieuwe Arbowet?

1 juli 2017 vindt er een wetswijziging plaats en wordt de nieuwe Arbowet van kracht. Ben jij klaar voor de nieuwe Arbowet?

Wat betekent de Arbowet?

In de Arbeidsomstandighedenwet – of kortweg: de Arbowet – staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. De Arbowet is een zogeheten kaderwet en dat betekent dat er geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. De Arbowet stelt dat werkgever en werknemers samen moeten zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, want de werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar ook de werknemer heeft de verplichting de eigen veiligheid en gezondheid in acht te nemen. Door bijvoorbeeld arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. Bron Arboportaal.

De wijzigingen per 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 zijn een aantal wijzigingen in de Arbowet opgenomen. Door deze veranderingen moeten werkgevers en werknemers meer betrokken zijn bij de arbodienstverlening. Ook wordt de rol van de OR, de preventiemedewerker en de Bedrijfsarts versterkt door de wijzigingen in de Arbowet.

Concreet

In het basis contract met de Arbodienst moet zijn opgenomen:

 1. de Bedrijfsarts moet iedere werkplek in het bedrijf kunnen bezoeken
 2. hoe dat medewerkers een second opinion bij een andere Bedrijfsarts kunnen doen
 3. hoe de Bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren
 4. hoe de preventieadvisering van de Bedrijfsarts is geregeld
 5. hoe het overleg met de preventiemedewerker en de OR is geregeld
 6. hoe de klachtenprocedure eruit ziet
 7. hoe de Bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten

Bedrijven krijgen 1 jaar de tijd om de aanpassingen in het Arbocontract te realiseren. Deadline is 1 juli 2018!

Verder zijn er nog verplichtingen:

 • medewerkers hebben toegang tot het ‘open’ spreekuur bij de Bedrijfsarts, voor een  individueel, persoonlijk consult
 • de OR krijgt instemmingsrecht op de positionering van een preventiemedewerker in het bedrijf
 • de preventiemedewerker adviseert ook de OR en de Bedrijfsarts
 • de Bedrijfsarts krijgt wettelijk de mogelijkheid om te overleggen met de OR
 • de Inspectiedienst SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht
 • de Inspectiedienst mag werkgevers zonder een basiscontact met een Arbodienst een boete geven
 • de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van zieke medewerkers ligt bij de werkgever, de Bedrijfsarts heeft een adviserende rol

Mijn advies is om als eerste aan de slag te gaan met het basiscontract met de Arbodienst. Bestaande contracten blijven na 1 juli nog 1 jaar geldig. Daarna moet het basiscontract zijn aangepast.

Heb je vragen over de nieuwe Arbowetgeving of kan ik je helpen om de wijzigingen voor jouw bedrijf in te richten? Neem dan contact met me op.

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën