Wetswijzigingen 2018

Wetswijzigingen 2018

Wetswijzigingen

In 2018 veranderen een aantal wetten. Hieronder een opsomming van de belangrijkste op het gebied van arbeid en personeel.

Transitievergoeding

De maximale transitievergoeding gaat omhoog naar € 79.000,=.  Verdient je werknemer meer, dan geldt maximaal 1 jaarsalaris. Maar wanneer krijg je nou een transitievergoeding? Daar zijn een aantal voorwaarden voor:

 • je bent 2 jaar of langer in dienst geweest
 • het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten ligt bij je werkgever
 • dit geldt ook als je tijdelijke contract niet verlengd wordt
 • je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken

AOW-leeftijd

Vanaf 1 januari 2018 geldt een AOW-leeftijd van 66 jaar.

De planning voor de komende jaren:

2019: 66 jaar 4 maanden
2020: 66 jaar 8 maanden
2021: 67 jaar
2022: 67 jaar 3 maanden
2023:  67 jaar 3 maanden 

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. Deze wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Afhankelijk van de situatie van de werknemer, kan de werkgever aanspraak maken op een van de regelingen van de Wtl. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Ook bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Voor uitgebreide informatie over deze wet, zie mijn blog WTL.

No-risk polis

Ben je van plan om na 1 januari 2018 een werknemer die 56 jaar of ouder is in dienst te nemen? Dan is er een compensatiemogelijkheid als deze werknemer mocht uitvallen door ziekte. Voorwaarde is dat de werknemer voordat hij in dienst komt , hij meer dan een jaar werkloos is en een WW-uitkering heeft.

Arbowetgeving

De Arbowetgeving is 1 juli 2017 aangepast. Daarin zijn een aantal veranderingen opgenomen, die in 2018 geregeld moeten zijn. Zie mijn eerdere blog voor de complete informatie over de Arbowetgeving.

Rutte III

Ook blik ik hier nog even terug naar de voorstellen uit het Rutte III kabinet. Mogelijk gaan deze voorstellen in 2018 de arbeidsmarkt een betere balans geven. Lees hier nog even de gemaakte plannen in Rutte III.

Privacywetgeving

25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dan van kracht! Binnenkort een uitgebreid overzicht van de verplichtingen die je als bedrijf hebt en die je niet kunt negeren. De AVG voorziet namelijk ook in boetes.

Uiteraard hou ik je op de hoogte, als er ontwikkelingen zijn vanuit het Rutte III voorstel. En binnenkort meer over de AVG.

Heb je vragen over de wetswijzigingen of andere personeelszaken, neem dan gerust contact met mij op via 06 -19636744. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Loonkostenvoordeel (LKV)

Loonkostenvoordeel (LKV)

Loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

In 2017 konden werkgevers gebruik maken van premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Dat is in 2018 het LKV geworden.

Wie heeft recht op LKV?

Het LKV is verdeeld over verschillende doelgroepen:

 • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
 • arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen
 • werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • arbeidsbeperkte werknemers die worden herplaatst

Om het LKV te ontvangen heeft de werkgever een kopie van de doelgroepverklaring LKV van de werknemer nodig. Deze verklaring vraagt de werknemer persoonlijk aan via de website van het UWV.

Wat zijn de bedragen van het LKV?

DOELGROEPEN MAXIMAAL TE ONTVANGEN LKV PER JAAR (KAN MAX 3 JAAR)
Oudere werknemer, 56 jaar en ouder € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per jaar
Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 per verloond uur en maximaal € 2.000 per jaar

Hoe aanvragen?

Het LKV hoef je niet aan te vragen. Als je een doelgroepverklaring van je werknemer hebt ontvangen, kun je bij de loonaangifte de indicatie voor premiekortingen LKV op ‘ja’ zetten. Als je recht hebt op LKV dan ontvang je in 2019 eerst een voorlopige berekening (uiterlijk 14 maart 2019)  en uiterlijk 31 juli 2019 een definitieve berekening. De betaling vindt 6 weken na de definitieve berekening plaats.

Heb je al premiekortingen?

Als je in 2017 al premiekortingen ontving voor oudere werknemer of een arbeidsgehandicapte werknemer, dan is er een overgangsregeling. Mogelijk heb je dan in 2018 ook recht op het LKV. Je ontvangt dan per werknemer het LKV voor de periode dat je nog recht zou hebben op de premiekorting. Er is geen doelgroepverklaring nodig voor werknemers die onder de overgangsregeling vallen.

Premiekortingen voor jeugdige werknemer zijn vervallen per 1 januari 2018. Daar is nu het LIV-jeugd voor in de plaats gekomen. Zie mijn blog over het LIV en de Wet tegemoetkomingen Loondomein.

De overgangsregeling

Volg de onderstaande stappen, om gebruik te maken van de overgangsregeling LKV. Deze stappen moesten deels al in 2017 plaatsvinden, maar tot 1 mei 2018 is het mogelijk om een correctiebericht naar de Belastingdienst te sturen.

 • in de aangifte over het laatste aangiftetijdvak van 2017 geef je aan dat je voor een werknemer de premiekorting oudere werknemer of arbeidsgehandicapte werknemer toepast
 • in deze aangifte vul je ook het bedrag van de premiekorting in
 • in de aangiften over 2018 geef je aan dat je het LKV voor een bepaalde werknemer wil aanvragen

Op de website van het UWV vind je uitgebreide informatie over de voordeelregelingen die de overheid biedt. Maar ik kan me voorstellen dat je geen tijd hebt om je daar in te verdiepen. Heb je vragen over de voordeelregelingen of kan ik je ergens mee helpen?

Neem dan contact op met mij via 06-19636744 of mijn website of maak meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Wet tegemoetkomingen Loondomein (WTL)

Wet tegemoetkomingen Loondomein (WTL)

In 2017 bestond voor de werkgever de mogelijkheid om premiekortingen te krijgen als ze een werknemer met een arbeidshandicap of een oudere werknemer in dienst namen. Deze regelingen zijn in 2018 vervangen door de Wet tegemoetkomingen Loondomein, kortgezegd de WTL.

De WTL is een uitgebreide wet, die bestaat uit 3 groepen. De wet geldt niet alleen voor de werknemer met een arbeidshandicap of een oudere werknemer.

Wat zijn de doelgroepen voor de WTL?

In de WTL gaat het om de volgende doelgroepen:

 • werknemers met een uurloon van tenminste 100 en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon
 • werknemers met een jeugdminimumloon
 • werknemers in het doelgroepregister banenafspraak (bijv. Wajongeren met arbeidsvermogen en mensen met een Wsw-indicatie)
 • werknemers van 56 jaar of ouder die vanuit een uitkering in dienst treden (bijv. Participatiewet en WW)
 • werknemers met een arbeidshandicap (bijv. werknemers met een WIA-uitkering)

Welk voordeel?

Loonkostenvoordeel (LKV)

Voor de werknemers die onder de Wajongregeling, Participatiewetgeving, WW- of WIA-uitkering vallen, gelden t/m 2017 de premiekortingen. Deze premiekortingen worden in 2018 vervangen door het Loonkosten Voordeel (LKV). Je vindt uitgebreide informatie over het Loonkostenvoordeel in het blog LKV

Lage-inkomens voordeel (LIV)

Voor werknemers die een laag salaris hebben, tot maximaal 125% van het wettelijk minimum loon, bestaat voor de werkgever de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen. De regels hiervoor zijn opgenomen in het Lage-inkomens voordeel, het LIV. Je vindt uitgebreide informatie over het LIV in het blog LIV.

Jeugd lage-inkomens voordeel (jeugd LIV)

Voor jeugdige werknemers, die recht hebben op het jeugd minimum loon bestaat het jeugd lage-inkomens voordeel, het jeugd LIV. Uitgebreide informatie over dit voordeel vind je in het blog Jeugd Lage Inkomens Voordeel

Waarom deze voordelen?

Je vraagt je misschien af waarom de overheid deze voordelen heeft opgenomen in de WTL? Als je kijkt naar de doelgroepen die in deze wet zijn opgenomen, dan zijn dat de groepen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De overheid wil met deze voordelen de kansen op een baan vergroten. Naast de WTL zijn er nog meer voordelen voor werkgevers en toch is het voor mensen in deze doelgroepen nog steeds erg moeilijk om een baan te vinden of te behouden, zegt een recent artikel van de Inspectie SZW.

Is een totaal overzicht van alle voordeelregelingen interessant voor jou? Lees ze in mijn blog voordeelregelingen.

Op de website van het UWV vind je uitgebreide informatie over de voordeelregelingen die de overheid biedt. Maar ik kan me voorstellen dat je geen tijd hebt om je daar in te verdiepen. Heb je vragen over de voordeelregelingen of kan ik je ergens mee helpen?

Neem dan contact op met mij via 06-19636744 of mijn website of maak meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Wijzigingen en compensatie minimumjeugdloon vanaf 1 januari 2018

Wijzigingen en compensatie minimumjeugdloon vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 vindt een aantal wijzigingen van het minimumjeugdloon plaats. Ik heb ze voor je op een rijtje gezet.

Minimumjeugdloon – veranderingen 1 januari 2018

De leeftijd voor het volwassen minimum loon is per 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar. Voor het minimumjeugdloon voor 18 t/m 21 jarigen geldt een compensatie. Dit heet het minimumjeugdloonvoordeel.

Meerwerk en overwerk

Extra uren werken? Dan moet de werkgever vanaf 1 januari 2018 voor overwerk ook gemiddeld minstens het minimumloon betalen. Dit betekent dat jouw werkgever ook vakantiegeld moet betalen over de extra uren die je hebt gewerkt. Het kan zijn dat in de cao die voor jouw bedrijf geldt andere afspraken staan, maar je moet wel altijd minstens 108% van het minimumloon ontvangen. Daarvan mag de cao niet afwijken.  Dit betekent dat je in ieder geval recht hebt op 8% vakantiegeld, óók over meerwerk.

Stukloon

Werk jij op basis van stukloon, waardoor je per stuk afgeleverd werk betaald krijgt? Dan heeft u vanaf januari 2018 recht op minimaal het minimum loon.

Opdrachtnemers

Werk je op basis van een overeenkomst tegen beloning? Ook dan heb je vanaf januari 2018 recht op minimaal het minimum loon.

Belangrijk: compensatie minimum jeugdloon

De leeftijd voor het volwassen minimumloon is op 1 juli 2017 verlaagd van 23 naar 22 jaar.
Maar het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Op 1 juli 2019 gaat de minimumloonleeftijd naar 21 jaar. Ook gaat in 2019 het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 20-jarigen omhoog. Werkgevers krijgen echter voor de hogere loonkosten van 18- tot en met 21-jarigen compensatie via het minimumjeugdloon voordeel. Deze regeling gaat in per 1 januari 2018 en compenseert werkgevers met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2017 voor jonge werknemers met een laag loon.

Minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2018, exclusief vakantiegeld).

LEEFTIJD BEDRAG PER MAAND BEDRAG PER WEEK BEDRAG PER DAG
22 jaar en ouder € 1.578,00 € 364,15 € 72,83
21 jaar € 1.341,30 € 309,55 € 61,91
20 jaar € 1.104,60 € 254,90 € 50,98
19 jaar € 867,90 € 200,30 € 40,06
18 jaar € 749,55 € 172,95 € 34,59
17 jaar € 623,30 € 143,85 € 28,77
16 jaar € 544,40 € 125,65 € 25,13
15 jaar € 473,40 € 109,25 € 21,85

Compensatie

Het minimumjeugdloonvoordeel voor 18- tot en met 21-jarigen betaalt de Belastingdienst automatisch uit in de tweede helft van 2019 op basis van gegevens van het UWV. Als je een correcte loonaangifte hebt gedaan, dat wil zeggen met de juiste minimum lonen. Je krijgt dan het voordeel over zowel het tweede halfjaar van 2017 als 2018.

De bruto compensatiebedragen:

LEEFTIJD OP 31 DECEMBER COMPENSATIE PER UUR MAXIMALE COMPENSATIE 2E HELFT 2017 EN HEEL 2018
18 jaar € 0,23 € 478,40
19 jaar € 0,28 € 582,40
20 jaar € 1,02 € 2.121,60
21 jaar € 1,58 € 3.286,40

Lage Inkomens Voordeel (LIV)

Voor werknemers van 22 jaar of ouder (en vanaf 1 juli 2019 van 21 jaar en ouder), die nu het volwassenen minimumloon gaan verdienen, geldt het lage-inkomensvoordeel. Zie voor uitgebreide uitleg van het LIV, mijn eerdere blog. Om in aanmerking te komen voor het lage-inkomensvoordeel moet de werknemer per kalenderjaar ten minste 1.248 uur bij jou gewerkt hebben en tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen.

BBL medewerkers die een leerplek hebben in het kader van de Beroepsbegeleide Leerplek behouden het minimumjeugdloon. Daarvoor ontvangt de werkgever geen compensatie.

Heb je vragen over de minimum lonen of andere personeelszaken, neem dan gerust contact met mij op via 06 -19636744. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Roepen om ‘HULP’ kan al in een vroeg stadium, dat bespaart je heel veel geld

Roepen om ‘HULP’ kan al in een vroeg stadium, dat bespaart je heel veel geld

Personeelszaken en geen expert in huis?

“Ja, ik heb hulp nodig”, hoor ik je dat zeggen? Heb je vragen over je personeelszaken en weet je niet goed wat te doen? HR Advies Online helpt. Ik krijg heel vaak “HELP” vragen en vooral over situaties die je kunt voorkomen. Of die je in ieder geval positief kunt beïnvloeden. Dus eigenlijk vragen als het ‘te laat’ is en situaties al zijn misgegaan of dat er bijvoorbeeld al een sanctie is ontvangen.  Of heel veel geld is besteed aan zaken die voorkomen hadden kunnen worden. Dat ga je vanaf nu voorkomen!

Voorbeelden

Het te laat starten van bijvoorbeeld een ziekteverzuimtraject of een samenwerking met een re-integratiebureau voor een 2e spoor. Of je hebt geen aandacht besteed aan de vergrijzing in je bedrijf en volgend jaar gaan er 5 medewerkers met pensioen. En die zitten ook nog in functies waarvoor je niet snel vervanging hebt gevonden. Of je hebt geen begeleiding geboden aan de medewerker die niet meer mee kan in de digitale wereld. “Ja, die moet dan maar uit dienst”. Je kunt echt niet zomaar afscheid nemen van je medewerker, en dat is maar goed ook.

Maar wat ga je dan wel doen? Laat mij die vragen voor jou oplossen!

Op de pagina’s Arbeidsrecht en ziekteverzuim lees je wat ik nog meer voor je kan betekenen.

Je bedrijf groeit

Of, je bedrijf groeit hard en bent in één keer verantwoordelijk voor personeel. Help, wat moet je dan allemaal regelen. Met een paar uurtjes per week zorg ik ervoor dat jouw personeelszaken op orde zijn. Zodat jij geen belangrijke zaken vergeet en dat je voldoet aan de arbeidswetgeving en de regels en voorschriften van bijvoorbeeld het UWV. Maar ook, dat jij en je personeel mij kunnen raadplegen als jullie vragen hebben. Heel makkelijk en praktisch. Ik werk dan wel extern en op afstand, maar ik ben altijd betrokken en dichtbij.

Neem contact op met mij via 06-19636744 of maak meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Arbeidsrecht en het nieuwe kabinet

Arbeidsrecht en het nieuwe kabinet

Wat gaat er allemaal veranderen in het arbeidsrecht, door de plannen van Rutte III?
Hieronder zet ik de belangrijkste zaken nog een keer op een rijtje voor je.

Ik start met de reden waarom Rutte III voor onderstaande plannen heeft gekozen. Dit is de originele tekst uit het regeerakkoord.

“We staan er economisch goed voor. Maar wie inzoomt, ziet dat te veel mensen daar nog niet van meeprofiteren. De realiteit is dat de arbeidsmarkt knelt voor werkgevers én werknemers. Veel verantwoordelijkheden voor de arbeidsrelatie zijn te eenzijdig bij werkgevers belegd. Wie fatsoenlijk omgaat met zijn werknemers ondervindt concurrentienadeel van bedrijven die handige constructies bedenken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp-ers zijn onbedoeld concurrenten van elkaar geworden. Perspectief op een vaste baan is vaak ver weg. Dat geldt voor jongeren, dat geldt voor ouderen, en ook voor mensen met een arbeidshandicap. Te veel mensen komen er gewoon niet tussen.

Het is tijd om onze arbeidsmarkt te moderniseren. De sleutel naar een eerlijker arbeidsmarkt ligt in de gelijktijdige beweging: vast werk minder vast maken en flexwerk minder flex. Het is de ambitie van dit kabinet dat meer mensen aan het werk kunnen gaan in contracten voor onbepaalde tijd. Zelfstandigen moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Schijnzelfstandigheid wordt aangepakt”.

Dit akkoord bevat maatregelen vanuit de verantwoordelijkheid van het kabinet om een nieuwe balans aan te brengen op de arbeidsmarkt. De economie vraagt om een nieuw evenwicht tussen zekerheid en kansen. We zien uit naar de samenwerking met sociale partners, die vanuit hun verantwoordelijkheid eveneens stappen kunnen zetten voor een eerlijker arbeidsmarkt.

Tijdelijke contracten

 • De ketenregeling wordt verruimd. We krijgen weer een periode van 3 jaar waarin tijdelijke contracten elkaar mogen opvolgen, voor de  overgang naar een contract voor onbepaalde tijd. Nu is dat nog 2 jaar.
 • Om de keten opnieuw te starten, moet er een tussenliggende periode van 6 maanden zijn. Dat is al zo en blijft ongewijzigd.
 • Wel ontstaat er de mogelijkheid om ‘sectoraal’ af te wijken van de 6 maanden, zoals bijvoorbeeld al bij seizoenswerk. De Sociale partners zullen hier afspraken over maken.
 • Invalkrachten in het onderwijs worden uitgesloten van de ketenregeling.

 Proeftijd

 • De proeftijd wordt verruimd. Bied je als eerste contract, een contract voor onbepaalde tijd aan, dan mag de proeftijd 5 maanden zijn.
 • Bied je een meerjarencontract aan van meer dan 2 jaar, dan mag de proeftijd 3 maanden zijn.
 • In alle overige gevallen blijft de proeftijd ongewijzigd.

Ontslaggrond

 • Er komt weer een mogelijkheid om ontslaggronden bij elkaar op te tellen. Bijvoorbeeld als iemand verwijtbaar handelt, in combinatie met een verstoorde arbeidsrelatie en disfunctioneren
 • De rechter mag in dit geval wel een extra vergoeding, bovenop de transitievergoeding, toekennen.

Transitievergoeding

 • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidscontract recht op transitievergoeding, en niet pas na 2 jaar.
 • Voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding 1/3 maandsalaris bedragen, ook voor contracten van meer dan 10 jaar. Contracten boven de 10 jaar hebben nu nog een hogere opbouw van een 1/2 maandsalaris.
 • De overgangsregeling voor 50-plussers, die er nu al is,  wordt gehandhaafd.
 • Er komt een verruiming van de mogelijkheden om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding.
 • Er liggen 2 voorstellen bij de kamer voor, met name voor MKB-bedrijven, verlichting van de transitievergoeding.
 • Dit gaat over de compensatie voor werkgevers van de transitievergoeding bij ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid en geen transitievergoeding bij ontslag om economische redenen, als er een cao-regeling is.
 • Verder komen er nog afspraken om de overbruggingsregeling voor kleine werkgever ruimer en eenvoudiger te maken. En komt er een compensatieregeling als een werkgever zijn bedrijf beëindigt door pensionering of ziekte.

Payrolling en nulurencontracten

 • Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
 • Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin de arbeidsrechtelijke vorm van de uitzendovereenkomst buiten toepassing wordt verklaard. En werknemers qua (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk moeten worden behandeld met werknemers bij de inlener, en de definitie van de uitzendovereenkomst ongemoeid blijft.
 • Het voorstel voor payrolling hangt samen met de voorstellen op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte, ontslagrecht en de aanpassing van de Wet DBA.
 • Op dit moment is het met nulurencontracten zo geregeld dat een oproepkracht verplicht gehoord moet geven aan een oproep, tenzij er gegronde redenen zijn waarom dit niet mogelijk is. Het kabinet wil voorkomen dat bij nulurencontracten sprake is van permanente beschikbaarheid daar waar de aard van de werkzaamheden dat niet vereist.

Loondoorbetaling bij ziekte

 • De loondoorbetaling bij ziekte wordt, voor kleine werkgevers, verkort van 2 naar 1 jaar.
 • De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in het 2e jaar gaan over naar het UWV.
 • De ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand.
 • De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door de kleine werkgevers.

Premiedifferentiatie WGA

 • De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt verkort van tien jaar naar vijf jaar.  Daarmee wordt voor alle werkgevers de periode waarover risico wordt gelopen in het geval een van hun werknemers arbeidsongeschikt wordt, aanzienlijk beperkt. Na de periode van premiedifferentiatie wordt een collectieve, uniforme premie geheven.

WIA en werken

 • Voor personen die in de WIA zitten, wordt het aantrekkelijker om te gaan werken. In de eerste vijf jaar na het aanvaarden van een baan, zal niet worden getoetst of het verdienvermogen van de werkhervatter is gewijzigd. Het aanvaarden van werk – ook als dit tijdelijk of in deeltijd is – leidt hierdoor niet tot verlies van het recht op de uitkering (in geval van baanverlies). Dit verlaagt de drempel voor werkhervatting.
 • Voor personen die in de toekomst instromen in de WIA, zal scherper gekeken worden naar geschikt werk bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid.

ZZP-ers

 • De Wet DBA wordt vervangen. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen.
 • Voor zzp-ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Laag tarief ZZP

 • Wat een laag tarief is, wordt gedefinieerd als corresponderend met loonkosten tot 125% van het wettelijk minimumloon of met de laagste loonschalen in cao’s. Er wordt één tarief gekozen om voor de gehele markt de onderkant af te bakenen. Op basis van de gehanteerde argumentatie zal dit tarief vermoedelijk liggen in een bandbreedte tussen de 15 en 18 euro per uur. Een langere duur wordt gedefinieerd als langer dan drie maanden.

Hoog tarief ZZP

 • Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandig ondernemers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd, indien er sprake is van een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Bij een ‘hoog tarief’ denkt het kabinet aan een tarief boven de 75 euro per uur. Een kortere duur wordt gedefinieerd als korter dan een jaar.
 • Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers.
 • Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Samenvatting downloaden? Klik dan op deze link.

Mocht je belangstelling hebben, het complete regeerakkoord vindt je op de website van de Rijksoverheid.

Per 1 juli 2017 is ook de Arbowet aangepast. Heb je al gekeken wat deze wijzigingen voor jouw bedrijf betekenen? Want die zijn niet vrijblijvend. Ik heb de wijzigingen voor je op een rijtje gezet in mijn blog.

Voor een ondernemer weer heel veel nieuwe informatie op personeelsgebied. Ik help je graag om deze zaken in goede banen te leiden en te zorgen dat je de juiste keuzes maakt om je personeelskosten zo laag mogelijk te houden.

Neem contact op met mij via 06-19636744 of mijn website of maak meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën