Druk, druk, druk in de laatste weken voor de vakantie

Druk, druk, druk in de laatste weken voor de vakantie

Druk voor de zomervakantie

Hoe druk ben jij in de laatste werkweken voor de zomervakantie? Heb jij een bedrijfssluiting? Of is je vakantieplanning niet op orde en heb je een te krappe bezetting? En loop jij nu te stressen hoe je al je activiteiten voor de vakantie nog kunt afronden?

Uitgeblust

Maak niet de fout dat je totaal uitgeblust aan je vakantie begint. Dat is toch niet je wens?

Gezin of vrienden en tijd voor jezelf

De zomervakantie is bij uitstek de tijd om aandacht aan je gezin of vrienden te besteden. Of gewoon een rustperiode voor jezelf. Zorg ervoor dat het een heerlijke vakantie wordt en dat je niet ziek wordt. Mensen die veel te veel hooi op hun vork nemen, zijn vaak ziek op de momenten dat ze tot rust komen.

Extra handjes nodig?

Is het niet slim om extra handjes in te huren, zodat jij ook relaxt aan je vakantie kunt beginnen? Of heb je activiteiten waarvan je denkt dat jij ze alleen maar zélf kunt afronden? Als ik je kan helpen met de laatste loodjes op het gebied van HR, laat mij je dan helpen. Mijn specialisatie is arbeidsrecht en verzuim, maar ik ben breder opgeleid en heb veel kennis van het HR vak. Ik kom je graag helpen.

Overigens ben ik deze zomer niet op vakantie, want ik ga niet in het hoogseizoen op vakantie. Dus ik kan doorwerken zodat jouw project klaar is als jij terugkomt van vakantie. Hoe makkelijk is dat!

Geen stress voor je vakantie? Zorg voor rust in je werk en huur expertise in als je het werk niet alleen aan kunt. Daarmee wordt jouw vakantie ook een succes. Neem contact met mij op, want ik kan vandaag al starten om je te helpen.

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Geen enkel blog meer missen? Schrijf u dan nu in!

30 waardevolle tips over verzuim: e-book voor ondernemers

Je medewerker bijna 2 jaar ziek? Doe samen de WIA-aanvraag

Je medewerker bijna 2 jaar ziek? Doe samen de WIA-aanvraag

2 jaar ziek

Je hebt een langdurig zieke medewerker en helaas gaat hij niet herstellen. Dan is het nodig dat hij een WIA-uitkering gaat aanvragen. Het aanvragen van een WIA-uitkering doet de medewerker zelf. Hij krijgt daarvoor een uitnodiging van het UWV. Het is een formulier dat je medewerker digitaal invult. Hij moet daar ook een aantal documenten bij doen. Documenten die hij zelf al heeft. Maar ook medische documenten en documenten die de Bedrijfsarts opstelt. Alles bij elkaar wordt dit het re-integratieverslag genoemd.

WIA-aanvraag

Het aanvragen van een WIA-uitkering is niet makkelijk. Sommige medewerkers kunnen ook niet zo goed Nederlands lezen. Maar het is ook psychisch een belasting voor je medewerker. Mogelijk gaat hij straks bij jou uit dienst en hoort hij niet meer bij jouw bedrijf. Dat is voor jouw medewerker heel moeilijk. Of hij is ernstig ziek en eigenlijk wil hij helemaal niet belast worden met dit soort activiteiten. Het is verstandig om je medewerker te helpen en samen met je medewerker (of een familielid) het re-integratieverslag in orde te maken. De medische gegevens mag je niet inzien, maar de overige documenten kunnen jullie samen verzamelen en invullen. Het getuigt ook van goed werkgeverschap.

Als het re-integratieverslag goed is, geeft dat geen onnodige vertraging bij de beoordeling van de WIA-aanvraag door het UWV. En dat is voor jouw medewerker en voor jou fijn.

Wat doe je na de uitspraak van het UWV?

Is het voor jouw medewerker duidelijk wat er na de uitspraak van het UWV gaat gebeuren? Begrijpt hij dat jij geen loondoorbetalingsverplichting meer hebt na 2 jaar? Of hebben jullie al gesproken over een andere functie, die je medewerker bijvoorbeeld parttime kan doen? Krijgt je medewerker een nieuw contract of ga je een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen? Of doe je dat juist niet omdat je de transitievergoeding niet kunt betalen als je hem zou ontslaan?  Weet hij ook wat het betekent om een WIA-uitkering te krijgen? Allemaal onderwerpen die duidelijkheid biden aan je medewerker. Praat erover met hem.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de WIA uitkering of bij de begeleiding van je zieke medewerkers? Als Casemanager Verzuim help ik je met de begeleiding van je zieke medewerkers. Mag ik dat voor jouw bedrijf verzorgen? Neem dan contact met mij op en maak een afspraak voor een intakegesprek. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Geen enkel blog meer missen? Schrijf u dan nu in!

30 waardevolle tips over verzuim: e-book voor ondernemers

Mag jouw zieke medewerker op vakantie?

Mag jouw zieke medewerker op vakantie?

Zieke medewerker op vakantie

Hoe ga je daarmee om? Mag je medewerker op vakantie of heb je daar bezwaren tegen? Als je medewerker ziek is, mag hij op vakantie. Maar dat moet hij dan wel even met jou en eventueel de bedrijfsarts overleggen. Ook is het goed dat je zelf met je medewerker bespreekt of hij niet met vakantie zou gaan. Vakantie is goed voor je zieke medewerker. Hij kan zijn zinnen even verzetten.  En de vervelende periode waarin hij zit even parkeren.

Er mag geen sprake zijn van belemmeringen

Als je zieke medewerker op vakantie wil, mogen er geen belemmeringen zijn. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld:

 • er mogen geen medische bezwaren om op vakantie te gaan
 • de geplande vakantie mag het herstel van je medewerker niet belemmeren
 • de vakantie mag een belangrijke therapie of behandeling niet in de weg staan

Als er geen belemmeringen zijn om je medewerker met vakantie te laten gaan, is het goed om afspraken met hem te maken over het afboeken van zijn vakantiedagen. Zo krijg je geen onverwachte situaties bij terugkomst na de vakantie. Je medewerker moet namelijk wel instemmen met het afschrijven van zijn vakantiedagen. Stemt hij niet in met het afschrijven van zijn vakantiedagen, dan mag jij  zijn vakantieaanvraag weigeren. Boek je de vakantiedagen af, dan is je medewerker vrijgesteld van re-integratie inspanningen tijdens zijn vakantie. Je medewerker moet het hier wel mee eens zijn.

Re-integreren niet mogelijk?

Soms is je medewerker zo ziek dat hij niet eens kán re-integreren. Dan hoeft je medewerker ook niet in te stemmen met het afschrijven van zijn vakantiedagen. Het kan ook zijn dat de situatie van vakantie tijdens ziekte is opgenomen in jouw cao . Of je hebt een bedrijfsregeling of arbeidsovereenkomst waarin dit onderwerp is opgenomen. Dan is het duidelijk wat er gebeurt met het afschrijven van vakantiedagen als je medewerker ziek is. Zorg dat je medewerker dit weet voordat hij op vakantie gaat.

Gedeeltelijk re-integreren en vakantie

Is je medewerker gedeeltelijk aan het re-integreren en wil hij graag met vakantie? Ook dan moet hij het eens zijn met het afschrijven van zijn vakantiedagen, En jij mag dan zijn volledige vakantie in mindering brengen op zijn vakantietegoed. Dus een gedeeltelijke re-integratie betekent niet een gedeeltelijke afschrijving van vakantiedagen.

Heb jij vakantie bij ziekte goed geregeld?

Vragen? Hulp nodig?

Toch nog vragen over dit onderwerp?  Of is het nodig om jouw personeelshandboek op te frissen? Neem dan contact met mij op. Zie de button onderaan de pagina. Ik kan je helpen. Ik lever maatwerk: met de inzet van maar een paar uur per week, kan ik al heel veel voor je bereiken.

Neem contact op met mij via 06-19636744 om kennis te maken. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Geen enkel blog meer missen? Schrijf u dan nu in!

30 waardevolle tips over verzuim: e-book voor ondernemers

Wat doet een Casemanager Verzuim?

Wat doet een Casemanager Verzuim?

Aandacht

Het is zo belangrijk om aandacht te besteden aan je personeel. En een hele kleine moeite. Je krijgt er ook veel voor terug. Loyale medewerkers zijn je ambassadeurs en zijn trots dat ze bij jouw bedrijf werken. Die gaan ook niet zomaar weg. Bied jij ze wel kansen en laat je ze daardoor groeien? Een ambitieuze medewerker, die geen mogelijkheden heeft om te groeien, gaat een bedrijf verlaten. Dat gebeurt ook als er totaal geen aandacht is voor je medewerkers en je ze alleen in dienst hebt om hard te werken en verder hun mond dicht te houden. Gemiste kans zou ik zeggen. Zeker als je zieke medewerkers hebt. Daar moet je helemaal zorgvuldig mee omgaan. Niet alleen omdat ze ziek zijn maar ook omdat de wet dat voorschrijft.

Wat kun jij hier aan doen?

Wat denk je van de volgende voorstellen:

 • vaker op de werkvloer zijn?
 • belangstelling tonen voor je medewerkers?
 • gesprekken met je medewerkers
 • je medewerkers serieus nemen en ze kansen bieden

Eigenlijk zoals het hoort te zijn in een gezond bedrijf. Denk er maar eens over na. Misschien kom je zelf tot veel meer activiteiten die je zou kunnen doen om beter in contact met je medewerkers te komen. Het is simpel, want alles wat je aandacht geeft, gaat groeien.

Wat gebeurt er als je je medewerkers geen aandacht geeft?

Als je medewerkers geen aandacht van jou of van hun leidinggevenden krijgen, gaan ze je bedrijf verlaten. Dat heb je in de eerste alinea al gelezen. Maar het kan ook zijn dat ze vreemd gedrag gaan vertonen. Vaak te laat komen, niet meer zo accuraat zijn of zelfs regelmatig ziek melden. En dat gedrag keur ik niet goed, maar het komt wel vaak voort uit een gebrek aan aandacht.

Samen oplossen

Samen kun je dit oplossen, tenminste als jij inziet dat er meer aan de hand is dan alleen een onwillige medewerker. Maar ik kan je daarbij helpen. Vanuit mijn rol als Casemanager Verzuim zie ik vaker deze situaties gebeuren. Ik bespreek dit dan met de medewerker en ook met de leidinggevende of directeur. Uiteindelijk zijn beide partijen erbij gebaat dat iemand zich weer happy voelt in een bedrijf en er weer met een frisse blik tegenaan gaat. Maar uiteraard begeleid ook medewerkers die een medisch probleem hebben en ik zorg ervoor dat de noodzakelijke stappen genomen worden in het proces dat de wet voorschrijft. Hieronder vind je een kleine opsomming van mijn werk.

Wat doe ik als Casemanager Verzuim?

 • ik begeleid jouw zieke medewerkers
 • ik zorg voor het proces in de Wet verbetering Poortwachter
 • ik kijk kritisch naar jouw financiële situatie over verzuim en doe verbetervoorstellen
 • ik zorg dat jouw verzuimbeleid op orde is
 • ik onderhoud contacten met UWV, Arbodienst, interne afdelingen, Verzekeraars etc.
 • ik zorg dat je up to date blijft met de wetgeving

Als je mij wil inhuren als Casemanager Verzuim, neem dan gerust contact met me op. Met een paar uur per week neem ik jou de zorgen van Verzuim uit handen. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Geen enkel blog meer missen? Schrijf u dan nu in!

30 waardevolle tips over verzuim: e-book voor ondernemers

Bedrijven besparen liever geen geld op de Sociale Zekerheid!

Bedrijven besparen liever geen geld op de Sociale Zekerheid!

Bedrijven besparen liever geen geld op de Sociale Zekerheid

De Sociale Zekerheid. Een onderwerp dat grote impact heeft op medewerkers en vooral op werkgevers. En waarom? Het gaat over de grip en de controle op de geldstromen die bedrijven hebben op de Sociale Zekerheid. Het internet staat vol met artikelen over de grote impact die de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte heeft op bedrijven.
 

Heb jij je zaakjes op orde?

Bedrijven zeggen namelijk heel vaak dat ze hun zaakjes goed op orde hebben. Ze hebben toch een Arbodienst en HR regelt alles. En ik wil deze 2 partijen niet afvallen want ik ben zelf ook HR Adviseur en werk heel vaak met Arbodiensten. Daarom weet ik uit ervaring dat zij slechts betrokken zijn bij enkele processen die met de sociale zekerheid te maken hebben. Er zijn zoveel meer onderwerpen dan ziekteverzuim in de Sociale Zekerheid. Bijvoorbeeld subsidies/premiekortingen, de verzuiminfrastructuur, sancties, casemanagement, afweging Eigen Risico Dragerschap.
 

Analyse

Ik wil bedrijven graag helpen. Helpen door een analyse te maken van de manier waarop zij met de Sociale Zekerheid omgaan in hun bedrijf. Wat is de inhoud van mijn analyse?

 • mijn analyse geeft je inzicht waar jij nog geld kunt besparen en waar jij tekort schiet.
 • volg je de wettelijke regels wel juist op?
 • heb je een verzuimbeleid?
 • ben je kritisch genoeg met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?
 • waar laat je geld liggen?
 • heb je inzicht in de kosten voor de WIA?
 

Neem contact op met mij via 06-19636744 of maak meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Mijn HR tips niet meer missen?Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Geen enkel blog meer missen? Schrijf u dan nu in!

30 waardevolle tips over verzuim: e-book voor ondernemers

Verdien een jaarsalaris

Verdien een jaarsalaris

Verzuim kost per medewerker 200 – 250 euro per dag

En dat is een behoorlijk hoog bedrag. Kan jij je dat veroorloven als ondernemer? Want als je een aantal zieke medewerkers hebt, lopen de kosten alleen maar op.

Wat doe je er dan aan? Misschien wel helemaal niks omdat je zo druk bent met je product in de markt te zetten. En ja, dat is ook heel belangrijk want als er niks verkocht wordt, komt er ook geen geld in het laadje.

Dus wat zou je graag willen:

 • minder vaak zieke medewerkers
 • kostenbesparing op je verzuimkosten
 • duidelijke regels voor je medewerkers
 • geen sancties van het UWV
 • juiste opvolging van de Wet Verbetering Poortwachter
 • kritische blik op je werkgeverslasten voor de Sociale Zekerheid
 • minder geld uitgeven aan verzuim
 • happy medewerkers

Laat mij je dan helpen om dit te regelen voor jou.

Wat levert het je op?

 • 1 aanspreekpunt voor verzuim in jouw organisatie, dus 1 aanpak voor verzuim
 • meer interactie met je medewerkers, want is iedere ziekmelding wel een ziekmelding?
 • duidelijke regels, die voor iedereen gelden, dat geeft meer rust in je organisatie
 • goede opvolging van de Wet Verbetering Poortwachter, dus geen onnodige sancties van het UWV
 • check van je beschikkingen van de Werkhervattingskas (WhK)
 • analyse of jij wel bij het UWV moet blijven of beter Eigenrisicodrager (ERD)

En dat alles om voor jou tijd en geld te besparen.

Een voorbeeld: als jij het proces van de Wet Verbetering Poortwachter niet goed opvolgt, krijg je van het UWV een sanctie, als jouw medewerker een WIA-aanvraag gaat doen. En die sanctie betekent een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting met 1 jaar. Dus een jaarsalaris extra én een zieke medewerker die je nog een langer mag re-integreren.

Geïnteresseerd om dat jaarsalaris te verdienen? Neem dan contact met me op.

HR Advies Online voor al jouw vragen op HR gebied. ‘Online’ voor snel contact, advies en veel info over HR. ‘Offline’ voor uitgebreide of ingewikkelde vraagstukken over HR.

Neem dan contact op met mij via 06-19636744 of mijn website of maak meteen een afspraak voor een intakegesprek. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Geen enkel blog meer missen? Schrijf u dan nu in!

30 waardevolle tips over verzuim: e-book voor ondernemers