Roepen om ‘HULP’ kan al in een vroeg stadium, dat bespaart je heel veel geld

Roepen om ‘HULP’ kan al in een vroeg stadium, dat bespaart je heel veel geld

Personeelszaken en geen expert in huis?

“Ja, ik heb hulp nodig”, hoor ik je dat zeggen? Heb je vragen over je personeelszaken en weet je niet goed wat te doen? HR Advies Online helpt. Ik krijg heel vaak “HELP” vragen en vooral over situaties die je kunt voorkomen. Of die je in ieder geval positief kunt beïnvloeden. Dus eigenlijk vragen als het ‘te laat’ is en situaties al zijn misgegaan of dat er bijvoorbeeld al een sanctie is ontvangen.  Of heel veel geld is besteed aan zaken die voorkomen hadden kunnen worden. Dat ga je vanaf nu voorkomen!

Voorbeelden

Het te laat starten van bijvoorbeeld een ziekteverzuimtraject of een samenwerking met een re-integratiebureau voor een 2e spoor. Of je hebt geen aandacht besteed aan de vergrijzing in je bedrijf en volgend jaar gaan er 5 medewerkers met pensioen. En die zitten ook nog in functies waarvoor je niet snel vervanging hebt gevonden. Of je hebt geen begeleiding geboden aan de medewerker die niet meer mee kan in de digitale wereld. “Ja, die moet dan maar uit dienst”. Je kunt echt niet zomaar afscheid nemen van je medewerker, en dat is maar goed ook.

Maar wat ga je dan wel doen? Laat mij die vragen voor jou oplossen!

Op de pagina’s Arbeidsrecht en ziekteverzuim lees je wat ik nog meer voor je kan betekenen.

Je bedrijf groeit

Of, je bedrijf groeit hard en bent in één keer verantwoordelijk voor personeel. Help, wat moet je dan allemaal regelen. Met een paar uurtjes per week zorg ik ervoor dat jouw personeelszaken op orde zijn. Zodat jij geen belangrijke zaken vergeet en dat je voldoet aan de arbeidswetgeving en de regels en voorschriften van bijvoorbeeld het UWV. Maar ook, dat jij en je personeel mij kunnen raadplegen als jullie vragen hebben. Heel makkelijk en praktisch. Ik werk dan wel extern en op afstand, maar ik ben altijd betrokken en dichtbij.

Neem contact op met mij via 06-19636744 of maak meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Druk, druk, druk in de laatste weken voor de vakantie

Druk, druk, druk in de laatste weken voor de vakantie

Druk voor de zomervakantie

Hoe druk ben jij in de laatste werkweken voor de zomervakantie? Heb jij een bedrijfssluiting? Of is je vakantieplanning niet op orde en heb je een te krappe bezetting? En loop jij nu te stressen hoe je al je activiteiten voor de vakantie nog kunt afronden?

Uitgeblust

Maak niet de fout dat je totaal uitgeblust aan je vakantie begint. Dat is toch niet je wens?

Gezin of vrienden en tijd voor jezelf

De zomervakantie is bij uitstek de tijd om aandacht aan je gezin of vrienden te besteden. Of gewoon een rustperiode voor jezelf. Zorg ervoor dat het een heerlijke vakantie wordt en dat je niet ziek wordt. Mensen die veel te veel hooi op hun vork nemen, zijn vaak ziek op de momenten dat ze tot rust komen.

Extra handjes nodig?

Is het niet slim om extra handjes in te huren, zodat jij ook relaxt aan je vakantie kunt beginnen? Of heb je activiteiten waarvan je denkt dat jij ze alleen maar zélf kunt afronden? Als ik je kan helpen met de laatste loodjes op het gebied van HR, laat mij je dan helpen. Mijn specialisatie is arbeidsrecht en verzuim, maar ik ben breder opgeleid en heb veel kennis van het HR vak. Ik kom je graag helpen.

Overigens ben ik deze zomer niet op vakantie, want ik ga niet in het hoogseizoen op vakantie. Dus ik kan doorwerken zodat jouw project klaar is als jij terugkomt van vakantie. Hoe makkelijk is dat!

Geen stress voor je vakantie? Zorg voor rust in je werk en huur expertise in als je het werk niet alleen aan kunt. Daarmee wordt jouw vakantie ook een succes. Neem contact met mij op, want ik kan vandaag al starten om je te helpen.

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Mag jouw zieke medewerker op vakantie?

Mag jouw zieke medewerker op vakantie?

Zieke medewerker op vakantie

Hoe ga je daarmee om? Mag je medewerker op vakantie of heb je daar bezwaren tegen? Als je medewerker ziek is, mag hij op vakantie. Maar dat moet hij dan wel even met jou en eventueel de bedrijfsarts overleggen. Ook is het goed dat je zelf met je medewerker bespreekt of hij niet met vakantie zou gaan. Vakantie is goed voor je zieke medewerker. Hij kan zijn zinnen even verzetten.  En de vervelende periode waarin hij zit even parkeren.

Er mag geen sprake zijn van belemmeringen

Als je zieke medewerker op vakantie wil, mogen er geen belemmeringen zijn. Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld:

 • er mogen geen medische bezwaren om op vakantie te gaan
 • de geplande vakantie mag het herstel van je medewerker niet belemmeren
 • de vakantie mag een belangrijke therapie of behandeling niet in de weg staan

Als er geen belemmeringen zijn om je medewerker met vakantie te laten gaan, is het goed om afspraken met hem te maken over het afboeken van zijn vakantiedagen. Zo krijg je geen onverwachte situaties bij terugkomst na de vakantie. Je medewerker moet namelijk wel instemmen met het afschrijven van zijn vakantiedagen. Stemt hij niet in met het afschrijven van zijn vakantiedagen, dan mag jij  zijn vakantieaanvraag weigeren. Boek je de vakantiedagen af, dan is je medewerker vrijgesteld van re-integratie inspanningen tijdens zijn vakantie. Je medewerker moet het hier wel mee eens zijn.

Re-integreren niet mogelijk?

Soms is je medewerker zo ziek dat hij niet eens kán re-integreren. Dan hoeft je medewerker ook niet in te stemmen met het afschrijven van zijn vakantiedagen. Het kan ook zijn dat de situatie van vakantie tijdens ziekte is opgenomen in jouw cao . Of je hebt een bedrijfsregeling of arbeidsovereenkomst waarin dit onderwerp is opgenomen. Dan is het duidelijk wat er gebeurt met het afschrijven van vakantiedagen als je medewerker ziek is. Zorg dat je medewerker dit weet voordat hij op vakantie gaat.

Gedeeltelijk re-integreren en vakantie

Is je medewerker gedeeltelijk aan het re-integreren en wil hij graag met vakantie? Ook dan moet hij het eens zijn met het afschrijven van zijn vakantiedagen, En jij mag dan zijn volledige vakantie in mindering brengen op zijn vakantietegoed. Dus een gedeeltelijke re-integratie betekent niet een gedeeltelijke afschrijving van vakantiedagen.

Heb jij vakantie bij ziekte goed geregeld?

Vragen? Hulp nodig?

Toch nog vragen over dit onderwerp?  Of is het nodig om jouw personeelshandboek op te frissen? Neem dan contact met mij op. Zie de button onderaan de pagina. Ik kan je helpen. Ik lever maatwerk: met de inzet van maar een paar uur per week, kan ik al heel veel voor je bereiken.

Neem contact op met mij via 06-19636744 om kennis te maken. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Bouwt jouw zieke medewerker vakantiedagen op?

Bouwt jouw zieke medewerker vakantiedagen op?

De zomervakantie staat weer voor de deur en op dit moment genieten veel mensen van een heerlijk weekje meivakantie. Maar hoe zit dat nou als je zieke medewerkers hebt? Bouwen die dan ook vakantiedagen op? Voor de opbouw van vakantiedagen gelden wettelijke regels. Deze zijn opgenomen in artikel 7:634 BW.

Medewerker ziek

Het maakt niet uit of je medewerker al geruime tijd ziek is, of dat hij gisteren ziek is geworden. Ook maakt het niets uit of hij niet of gedeeltelijk re-integreert. Opbouw van vakantiedagen is geen makkelijk onderwerp. Niet elk bedrijf is op de hoogte van de wetgeving en daarom leidt dit onderwerp vaak tot discussies.

Opbouw vakantiedagen

Wat zegt de wet? De wet zegt: ‘Heeft je medewerker recht op loon, dan heeft hij ook recht op opbouw van vakantiedagen’. (In dit blog gaan we er vanuit dat je medewerker recht op loon heeft). En de opbouw van vakantiedagen gebeurt dan ook over de volledige periode  tijdens de ziekte, zoals dat in 2012 in de wetgeving is vastgelegd. Dit geldt voor de opbouw van de wettelijke dagen. In de cao of een arbeidsovereenkomst kunnen ook afspraken worden gemaakt over extra vakantiedagen. Dit zijn de bovenwettelijke dagen. Verderop in dit blog zal ik het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke dagen uitleggen.

Geen opbouw vakantiedagen

Er zijn ook redenen waarom een medewerker geen opbouw van vakantiedagen heeft. Hieronder vind je een paar voorbeelden:

 • je medewerker weigert passende arbeid. En hij heeft hier geen goede reden voor
 • de ziekte die je medewerker heeft, is ontstaan door opzet van je medewerker
 • je medewerker belemmert of vertraagt zijn genezing. Door bijvoorbeeld medicatie niet in te nemen of oefeningen van de fysiotherapie niet te doen.
 • je medewerker heeft valse informatie verstrekt bij zijn aanstellingskeuring. Hij heeft een gebrek. En de ziekte die hij nu heeft is daarvan een gevolg.
 • je medewerker weigert mee te werken aan voorschriften van een deskundige die door de werkgever is aangewezen. En daardoor zou hij in staat  zijn passende arbeid te verrichten.

De opbouw tijdens ziekte is nu duidelijk voor jou, maar wat zijn nu wettelijke of bovenwettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen

We gaan er vanuit dat je medewerker een dienstverband heeft bij jouw bedrijf. De opbouw van de wettelijke vakantiedagen wordt als volgt berekend:  4x de overeengekomen arbeidsduur per week. Tegenwoordig wordt er veel parttime gewerkt en dan is het makkelijker om de vakantiedagen in uren te bepalen.

Voorbeeld: je medewerker werkt 20 uur per week. Dan bouwt hij 20 x 4 = 80 wettelijke vakantie uren op per jaar.

Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na de periode waarin ze zijn toegekend. Is de opbouw van je vakantiedagen per kalenderjaar, dan vervallen de wettelijke vakantiedagen op 1 juli in het jaar daarna. Je mag als bedrijf hiervan afwijken. Door de verjaringstermijn te verlengen.  Als je bedrijf een OR heeft, heb je wel instemming van de OR nodig. Verkorten van de verjaringstermijn mag niet. In een cao kan ook worden afgeweken van de wettelijke regeling. En, je mag wettelijke vakantiedagen niet afkopen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn dagen die jij extra toekent aan je medewerker. Deze regeling is dan vastgelegd in een bedrijfsregeling of een cao. Het kan ook in een arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Meestal zijn alle bedrijfsregelingen opgenomen in een personeelshandboek. Iedere medewerker kan dit handboek bekijken en krijgt er 1 bij indiensttreding. Bovenwettelijke vakantiedagen hebben een verjaringstermijn van 5 jaar. Deze dagen mag je ook afkopen of ze gebruiken als wachtdag bij ziekte.

Vragen? Hulp nodig?

Toch nog vragen over dit onderwerp?  Of is het nodig om jouw personeelshandboek op te frissen? Neem dan contact met mij op. Ik kan je helpen. Ik lever maatwerk: met de inzet van maar een paar uur per week, kan ik al heel veel voor je bereiken.

Neem contact op met mij via 06-19636744 of mijn website of maak meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Wat zijn de voordelen van HR Advies Online?

Wat zijn de voordelen van HR Advies Online?

Online werken

Online werken heeft veel voordelen. Ik heb ze al eens eerder benoemd, maar ik benoem ze hier graag nog eens:

 • je bent snel in contact met mij
 • ik deel veel kennis over HR op mijn website en Social Media en deze is gratis voor jou
 • je krijgt online snel je gevraagde informatie
 • het werkt voor werkgever én werknemers

Offline werken

Maar online werken betekent niet dat ik niet offline werk. Ook dat is uiteraard mogelijk, jij als klant hebt de keuze. Maar voor ingewikkelde vragen of trajecten is het ook niet mogelijk om online te werken. Dan heb je overleg nodig, om te onderzoeken. Spreek je met diverse mensen in het bedrijf om je informatie te vergaren en is het belangrijk om de sfeer en cultuur van het bedrijf te proeven.

Samengevat:

Snel advies of een tip nodig? Bereik me dan via mijn contactpagina van mijn website of via 06-19 636 744.

De voordelen

HR Advies Online biedt je de mogelijkheid om online en offline samen te werken. Jij bepaalt! Nog belangrijker is het feit dat ik veel ervaring heb als interim HR Adviseur en daardoor heb ik bij veel verschillende bedrijven gewerkt en kennis opgedaan. Die kennis deel ik graag met jou. Je vindt in mijn blogs heel veel informatie over HR-onderwerpen. En op de pagina’s ziekteverzuim en arbeidsrecht kun je lezen waar je mij voor kunt inzetten. Dit zijn mijn specialisaties, maar ik heb een brede algemene HR-opleiding dus ben volledig inzetbaar op HR-gebied. Verder vertel ik je graag dat ik nu een opleiding tot Register Casemanager volg, zodat ik nog meer advies kan geven over verzuim en het besparen op de Sociale Zekerheid.

Als ik jou kan helpen, kom dan met me in contact!

HR Advies Online voor al jouw vragen op HR-gebied. ‘Online’ voor snel contact, advies en veel info over HR. ‘Offline’ voor uitgebreide of ingewikkelde vraagstukken over HR. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

HR Advies Online – waarom online?

HR Advies Online – waarom online?

Geen administratieve ‘Online HR service’

Ik krijg regelmatig de vraag waarom ik online werk. Een hele goede vraag omdat ‘Online’ in de naam van mijn bedrijf zit. Maar ik werk niet alleen online. Het kan wel, als mijn klanten dat op prijs stellen. Maar meestal is ‘Online’ de manier om snel met mij in contact te komen en gaan we daarna over naar samenwerken ‘offline, als mijn klant dat wenst.  Natuurlijk bezoek ik klanten en natuurlijk wil ik heel graag kennismaken met je als je mijn hulp inroept of advies nodig hebt. Dus ‘Online’ betekent niet dat ik een administratieve ‘online’ service aanbied op HR-gebied.

Kennis delen

Ik deel ook heel veel gratis kennis online, waardoor je op mijn website maar ook op Social Media veel informatie van mij tegenkomt. Misschien vind je in mijn blogs wel het antwoord op je vraag. Dat is ook een stukje van het ‘Online’ gedeelte in mijn bedrijfsnaam. Ik heb een brede HR opleiding en ben daarom breed inzetbaar op HR gebied, maar mijn specialiteiten zijn Verzuim en Arbeidsrecht. Op dit moment volg ik ook een Post Bachelor opleiding Register Casemanager. Een prachtige aanvulling op mijn kennis, om klanten nog meer te kunnen helpen met hun verzuim. En dan bedoel ik specifiek de begeleiding van hun zieke medewerkers, het besparen op verzuimkosten, maar eigenlijk op de Sociale Zekerheid en het bewaken van het verzuimproces.

Waarom dan ‘Online’?

 • je bent snel in contact met mij
 • ik deel veel kennis over HR-online (website en Social Media)
 • je krijgt online snel je gevraagde informatie
 • voor werkgever én werknemers

Als je vraagstuk te uitgebreid is, is het noodzakelijk om ‘offline’ te gaan.

Liever ‘Offline’?

Natuurlijk ben ik ook offline een sparringpartner voor jou. Heel graag zelfs, want ingewikkelde HR-zaken doe je niet snel online. Dan onderzoek je, ga je in gesprek en bereid je je advies voor.

Niet alleen voor werkgevers

Ik bied ook ondersteuning aan werknemers. Heb je een vraag over een situatie op je werk of gaat je bedrijf reorganiseren en weet je niet zo goed wat jouw rechten en plichten zijn? Ik kan je daarbij helpen. Ook als je vastloopt op je werk omdat je niet met je leidinggevende overweg kan, kan ik samen met jou kijken naar mogelijke oplossingen. Misschien werkt jouw werkgever niet volgens de cao of krijg je niet hetzelfde salaris als je collega die hetzelfde werk doet. Allemaal vragen waarbij ik je kan helpen.

HR Advies Online voor al jouw vragen op HR gebied. ‘Online’ voor snel contact, advies en veel info over HR. ‘Offline’ voor uitgebreide of ingewikkelde vraagstukken over HR.

Kan ik je helpen met je vragen over HR? Neem contact op met mij via 06-19636744 of mijn website of maak meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën