Re-integratie

Re-integratie van een zieke medewerker is geen keuze. Het is een verplichting die elke werkgever heeft als een medewerker ziek is. In 2002 is daarvoor de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) in het leven geroepen. Een wet die je als werkgever, samen met je medewerker, in een aantal stappen doorloopt. Niet alleen de werkgever heeft verplichtingen in deze wet. Ook de medewerker kan niet zomaar achterover leunen en wachten tot zijn werkgever in actie komt. Re-integreren doe je samen!

Belangrijke factor

Een belangrijke factor in de opvolging van de WvP, is het vastleggen van de afspraken die je met je medewerker maakt over zijn re-integratie. En dat moet op vaste momenten worden gedaan. Dit schrijft de WvP voor. Het UWV heeft daarvoor formulieren die je kunt gebruiken. Kijk op de website van het UWV om ze te downloaden. Ze staan bij het hoofdstuk re-integratie werkgever. Als je medewerker langdurig ziek is en uiteindelijk binnen 2 jaar niet beter gemeld wordt, dan vormen de formulieren het re-integratiedossier. Het re-integratiedossier heeft je medewerker nodig om een WIA-uitkering te kunnen aanvragen.  Het UWV informeert jou en je medewerker over de documenten die zij voor de WIA-aanvraag nodig hebben.

Sanctie

Je medewerker heeft het re-integratiedossier naar het UWV gestuurd. Het UWV beoordeelt dan of jij en je medewerker genoeg gedaan hebben om je medewerker te re-integreren. Als het UWV vindt dat je niet voldoende gedaan hebt aan de re-integratie van je zieke medewerker, dan krijg je een LOONSANCTIE. Je moet dan maximaal voor 1 jaar het loon van je zieke medewerker doorbetalen. Ik hoef je niet voor te rekenen wat een jaarsalaris inclusief de werkgeverslasten betekent. Ook is het niet mogelijk om je medewerker in de sanctieperiode te ontslaan.

Re-integratie na de loonsanctie

Het UWV laat je weten wat je nog moet doen aan de re-integratie van je zieke medewerker. Als je dan alsnog aan de eisen voldoet, kan de periode dat je loon moet doorbetalen korter worden. Bijvoorbeeld door een re-integratietraject in te kopen. Dit meld je dan bij het UWV en die beoordeelt de situatie opnieuw. Het kan ervoor zorgen dat je dan het loon niet langer hoeft door te betalen.

Extra kosten

Maar je hebt ook een functie in je bedrijf waarvoor je een uitzendkracht moet inhuren. Of andere werknemers gaan de taken verdelen maar die moeten dan wel overwerken. Voor een beperkte periode is dat een oplossing. Of het werk blijft liggen en dat is helemaal niet wenselijk voor je bedrijf. Allemaal extra kosten die voor jouw rekening komen. Als je toch aan de re-integratieverplichtingen hebt voldaan, mag je je medewerker ontslaan. Dit kan via een aanvraag bij het UWV of je regelt het samen met je medewerker. Een laatste verplichting is dan de transitievergoeding waar je medewerker recht op heeft. Er ligt een wetsvoorstel om de transitievergoeding te compenseren, met terugwerkende kracht vanaf 15 juli 2015. Omdat er nog geen nieuw kabinet gevormd is, laat deze wet op zich wachten. Veel werkgevers kiezen ervoor om de medewerker in dienst te houden, met een slapend dienstverband. In een volgend blog zal ik hier meer aandacht aan besteden.

Het is uiteraard beter om de loonsanctie te voorkomen. Als je dit niet zelf kunt, neem dan contact met me op en we bespreken hoe ik jou daarbij kan helpen.

Zieke medewerkers kosten veel geld.

Voorkom sancties van het UWV en zorg voor een goed re-integratiedossier van je langdurig zieke medewerker! Heb je hulp nodig met een verzuimdossier? Laat mij je dan helpen. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Geen enkel blog meer missen? Schrijf u dan nu in!

  • Door uw naam en email met dit formulier te versturen meld u zich aan om blogberichten te ontvangen. Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

30 waardevolle tips over verzuim: e-book voor ondernemers