WIA-beoordeling

Als je samen met je medewerker een WIA-uitkering hebt aangevraagd, komt daar na 8 weken een beslissing van het UWV op. Dit gebeurt schriftelijk. Als je 35 – 80% arbeidsongeschikt bent, ontvang je een WGA-uitkering. Is de kans op herstel uitgesloten of heel gering , dan ontvang je een IVA-uitkering. Maar het kan ook zijn dat je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent en dan ontvang je geen IVA of WGA-uitkering.

Structureel functioneel beperkt (SFB)

Medewerkers met een WIA-uitkering zijn structureel functioneel beperkt. Dit kan ook voorkomen bij personen die < 35% arbeidsongeschiktheid zijn (de zogenaamde 35-minner). Maar voor de 35-minner is SFB alleen van toepassing in de volgende situaties:

  • hij kan niet bij zijn oude werkgever blijven, na de 104 weken loondoorbetaling en de WIA-keuring
  • hij zijn oude arbeid niet kan doen
  • hij na 13 weken voor de WIA-beoordeling nog geen nieuwe baan heeft gevonden

Loondoorbetalingsverplichting

Na 2 jaar ziekte heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer. Maar mogelijk heb je voor je medewerker wel duurzaam passend werk en is dat ook de nieuw bedongen arbeid geworden. Als deze arbeid duidelijk afwijkt van de vroegere bedongen arbeid van de medewerker, is het verstandig om een nieuw contract aan te bieden. Mogelijk voor minder uren of een ander salaris, dat ligt aan de nieuw bedongen arbeid.

Nieuwe loondoorbetaling van 104 weken

Hou er bij een nieuw contract rekening mee dat als je medewerker dit werk langer dan vier weken verricht, maar zich na enige tijd weer ziekmeldt, er voor de werkgever opnieuw een loondoorbetalingsverplichting van 104 weken bij ziekte gaat lopen. En bij een 35-minner is er dan geen recht op ZW-vangnet. Daar is wel sprake van als een medewerker een WIA-uitkering heeft. Ook is er geen sprake van een no-risk situatie bij een medewerker die <35% arbeidsongeschikt is en bij zijn eigen werkgever in dienst blijft. Gaat hij bij een nieuwe werkgever werken, dan is er wel sprake van een no-risk polis.

Heb je vragen?

Heb je vragen of hulp nodig? Neem dan contact met mij op. Ik kan je helpen. Ik lever maatwerk: met de inzet van maar een paar uur per week, kan ik al heel veel voor je bereiken.

Neem contact op met mij via 06-19636744 of mijn website of maak meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën

Geen enkel blog meer missen? Schrijf u dan nu in!

  • Door uw naam en email met dit formulier te versturen meld u zich aan om blogberichten te ontvangen. Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid

30 waardevolle tips over verzuim: e-book voor ondernemers