In 2017 bestond voor de werkgever de mogelijkheid om premiekortingen te krijgen als ze een werknemer met een arbeidshandicap of een oudere werknemer in dienst namen. Deze regelingen zijn in 2018 vervangen door de Wet tegemoetkomingen Loondomein, kortgezegd de WTL.

De WTL is een uitgebreide wet, die bestaat uit 3 groepen. De wet geldt niet alleen voor de werknemer met een arbeidshandicap of een oudere werknemer.

Wat zijn de doelgroepen voor de WTL?

In de WTL gaat het om de volgende doelgroepen:

  • werknemers met een uurloon van tenminste 100 en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon
  • werknemers met een jeugdminimumloon
  • werknemers in het doelgroepregister banenafspraak (bijv. Wajongeren met arbeidsvermogen en mensen met een Wsw-indicatie)
  • werknemers van 56 jaar of ouder die vanuit een uitkering in dienst treden (bijv. Participatiewet en WW)
  • werknemers met een arbeidshandicap (bijv. werknemers met een WIA-uitkering)

Welk voordeel?

Loonkostenvoordeel (LKV)

Voor de werknemers die onder de Wajongregeling, Participatiewetgeving, WW- of WIA-uitkering vallen, gelden t/m 2017 de premiekortingen. Deze premiekortingen worden in 2018 vervangen door het Loonkosten Voordeel (LKV). Je vindt uitgebreide informatie over het Loonkostenvoordeel in het blog LKV

Lage-inkomens voordeel (LIV)

Voor werknemers die een laag salaris hebben, tot maximaal 125% van het wettelijk minimum loon, bestaat voor de werkgever de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de loonkosten te ontvangen. De regels hiervoor zijn opgenomen in het Lage-inkomens voordeel, het LIV. Je vindt uitgebreide informatie over het LIV in het blog LIV.

Jeugd lage-inkomens voordeel (jeugd LIV)

Voor jeugdige werknemers, die recht hebben op het jeugd minimum loon bestaat het jeugd lage-inkomens voordeel, het jeugd LIV. Uitgebreide informatie over dit voordeel vind je in het blog Jeugd Lage Inkomens Voordeel

Waarom deze voordelen?

Je vraagt je misschien af waarom de overheid deze voordelen heeft opgenomen in de WTL? Als je kijkt naar de doelgroepen die in deze wet zijn opgenomen, dan zijn dat de groepen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De overheid wil met deze voordelen de kansen op een baan vergroten. Naast de WTL zijn er nog meer voordelen voor werkgevers en toch is het voor mensen in deze doelgroepen nog steeds erg moeilijk om een baan te vinden of te behouden, zegt een recent artikel van de Inspectie SZW.

Is een totaal overzicht van alle voordeelregelingen interessant voor jou? Lees ze in mijn blog voordeelregelingen.

Op de website van het UWV vind je uitgebreide informatie over de voordeelregelingen die de overheid biedt. Maar ik kan me voorstellen dat je geen tijd hebt om je daar in te verdiepen. Heb je vragen over de voordeelregelingen of kan ik je ergens mee helpen?

Neem dan contact op met mij via 06-19636744 of mijn website of maak meteen een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën