HR Advies Online | ziekteverzuim | begeleiding zieke medewerkers | re-integratie | kostenbesparing

Ziekteverzuim

Zieke medewerkers zijn een hoge kostenpost in je bedrijf. Je betaalt iemand die geen werk levert, en als je je productie of dienstverlening niet in gevaar wilt brengen, moet je een vervanger regelen (en betalen). Ik help je om deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Financiële druk door zieke medewerkers

Ben je eigenaar van een klein bedrijf, dan kun je door langdurig zieke medewerkers in de financiële problemen komen. Je bent als werkgever namelijk verplicht het loon van je zieke medewerker 2 jaar door te betalen. Ook als ze niet (deels) kunnen werken of re-integreren. Daarnaast zijn de re-integratiekosten en eventuele begeleiding in een 2e spoor voor jouw rekening.

Wet Verbetering Poortwachter

Daarnaast ben je verplicht om de Wet van Poortwachter op te volgen als je medewerker langer ziek is. De eerste verplichting heb je al op de dag dat je medewerker zich ziek meldt. In het schema Wet Verbetering Poortwachter vind je je verplichtingen gedurende de eerste 2 ziektejaren.

Verplichting tot loondoorbetaling

Na 2 onafgebroken ziektejaren kun je via het UWV Werkbedrijf of met gezamenlijk goedvinden het ontslag aanvragen voor de betreffende medewerker. Echter, als het UWV vindt dat je als werkgever tekortgeschoten bent in je re-integratieverplichting, dan kan de loondoorbetalingsverplichting met een jaar worden verlengd. De Wet van Poortwachter goed naleven is dus van groot belang!

Transitievergoeding

Medewerkers die ontslagen worden, ontvangen volgens de wet Werk & Zekerheid (WWZ) een financiële vergoeding: de transitievergoeding. Maar het is niet niet altijd nodig om medewerkers te ontslaan na 2 jaar ziekte. Ik vertel je er graag meer over. Op dit moment is nog niet duidelijk of de compensatie van de transitievergoeding, zoals voorgesteld door de vorige regering, plaats gaat vinden. Daar zal pas in een nieuw kabinet een beslissing over genomen worden. De eerder genoemde datum van 1 januari 2019 is zeker niet haalbaar. 

Re-integratie

Re-integreren doe je samen. Voor een succesvolle re-integratie is het nodig dat werkgever en werknemer samenwerken. Goede begeleiding en samenwerking in het eerste spoor zorgen ervoor dat je medewerker sneller en beter kan re-integreren. Hij blijft betrokken bij je bedrijf en merkt dat je serieus omgaat met de beperkingen. Wees als werkgever creatief in het eerste spoor en kijk wat de mogelijkheden zijn om je medewerker passend werk te bieden. Wanneer je geen tweede spoor hoeft op te starten voorkom je hoge verzuimkosten en je kunt kennis en kunde van je medewerker behouden voor je bedrijf. Een win-win situatie!

Voorkomen is beter dan genezen – laat  je personeel stralen

Ziekmeldingen hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak wordt het ingegeven door onvrede over de functie-inhoud, een verstoorde relatie met collega’s of een leidinggevende, onvoldoende balans tussen werk en privé of werkdruk. Ik kan je helpen dit soort problemen op te lossen en dure ziekmeldingen te voorkomen. Laat je personeel stralen, dan voorkom je verzuim zonder medische reden. Hoe, dat vertel ik je graag. Zorgvuldig omgaan met de verzuimprocedure voorkomt sancties van het UWV en bespaart je veel geld. Als Casemanager begeleid ik je van a tot z bij verzuim.

Vandaag al aan de slag met je verzuimbeleid? Download dan mijn e-book met 30 tips over verzuim

Start typing and press Enter to search