1 juli 2017 de nieuwe Arbowetgeving

Wat betekent de Arbowet?

In de Arbeidsomstandighedenwet – of kortweg: de Arbowet – staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. De Arbowet is een zogeheten kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen over het arbobeleid in bedrijven. De Arbowet stelt dat werkgever en werknemers samen moeten zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk, maar ook de werknemer heeft de verplichting de eigen veiligheid en gezondheid in acht te nemen. Door bijvoorbeeld arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. Bron Arboportaal.

In mijn blog Ben jij klaar voor de nieuwe Arbowet? heb ik  de wijzigingen in de Arbowet beschreven. En die wijzigingen zijn niet vrijblijvend.

Boetes nieuwe Arbowet 1 juli 2017

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Hierbij heeft de inspectie SZW de mogelijkheid een boete op te leggen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de bijbehorende boetes.

Waarschuwing

Houd er rekening mee dat Inspectie SZW in de meeste gevallen eerst een waarschuwing of eis tot naleving geeft. Indien blijkt dat situatie niet verandert, zal de inspectie SZW een boete opleggen.

Boetes 

Geen basiscontract 1.500 euro
Basiscontract niet compleet 750 euro
Adviseren van de werkgever over de begeleiding van
werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet
opnemen in basiscontract. 
750 euro
De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen
in het basiscontract 
1.500 euro
Niet laten bijstaan door een preventiemedewerker 1.500 euro
Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid van het open spreekuur 1.500 euro
Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts. 1.500 euro
Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek
te bezoeken. 
1.500 euro
Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende
werknemers wanneer een ondernemingsraad of
personeelsvertegenwoordiging mist. 

340 euro
Geen mogelijkheid tot second opinion 1.500 euro
Het niet juist ter beschikking stellen van de
second opinion. 
750 euro

Voorkomen is dus beter dan genezen.

Heb je vragen over de nieuwe Arbowetgeving, neem dan gerust contact met mij op via 06 -19636744.
Mijn HR tips niet meer missen? Schrijf je dan in!

Contact

Vrijblijvend contact opnemen?

Categorieën